Outlet Europa Service is een samenwerking tussen de STARCAR Europa Service Group en de Princen Groep in Weert en is actief in de internationale auto(groot)handel.
Europaservice, de merkonafhankelijke autogroothandel met activiteiten in meerdere Europese landen.
Door onze internationale contacten en grootschalige inkoop kunnen we u zeer gunstige en concurrerende auto’s aanbieden.

Ons aanbod bestaat uit nieuwe- en jong gebruikte auto’s in alle benodigde aantallen. Onze klanten zijn met name handelaren, autobedrijven, autoverhuurders en autoleasemaatschappijen. Wij voorzien u van een actueel aanbod. De juiste auto’s op het juiste moment. In de internationale autobranche zijn vraag en aanbod altijd in beweging. De enige constante factor in deze dynamische markt is uw constante vraag naar nieuwe of bijna nieuwe auto’s.

Wij kennen de internationale markt voor het inkopen en verkopen van auto’s als geen ander. Op deze manier vinden we altijd juist geprijsde handelsaanbiedingen voor de juiste producten.

Europa Service is lid van de E.A.I.V.T., de European Association of Independent Vehicle Traders.
Deze Europese organisatie ondersteunt en overkoepelt onafhankelijke handelaars dankzij sterke samenwerkingsverbanden en uitwisseling van data.

Outlet Europa Service is a collaboration between the STARCAR Europa Service Group and the Princen Group in Weert and is active in the international car (wholesale) trade.
Europaservice, the brand-independent car wholesaler with activities in several European countries. Thanks to our international contacts and large-scale purchasing, we can offer you very favorable and competitive cars.

Our offer consists of new and young used cars in all necessary numbers. Our customers are mainly traders, car companies, car rental companies and car lease companies. We provide you with an up-to-date offer. The right cars at the right time. In the international automotive industry, supply and demand are always on the move. The only constant factor in this dynamic market is your constant demand for new or almost new cars.

We know the international market for buying and selling cars like no other. This way we always find correctly priced trade offers for the right products.

Europa Service is a member of the E.A.I.V.T., the European Association of Independent Vehicle Traders. This European organization supports and coordinates independent traders thanks to strong partnerships and the exchange of data.

Voorraad deels